ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ

Η LALIZAS θεωρεί τους ανθρώπους της ως το πιο πολύτιμο πλεονέκτημα για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τις πολιτικές, τις αξίες και το όραμά της. Ως εκ τούτου, επενδύουμε στους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και συνεχώς στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη.

* Δήλωση Απορρήτου LALIZAS: Η LALIZAS αναγνωρίζει τη σημασία της εμπιστευτικότητας και προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας πληροφοριών.


ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ...Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Υποστηρίζουμε τους υπαλλήλους μας προσφέροντας βεβαίως την αίσθηση της ασφάλειας σε ένα καλό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, όπου λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού. Παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη, επιπλέον μπόνους και ανταμοιβές για όσους κάνουν το επιπλέον, ίση μεταχείριση όσον αφορά την εξέλιξη και την ανταμοιβή και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, η LALIZAS κατάφερε να επιτύχει το στόχο της: "Ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό, ικανοποιημένος πελάτης".


ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • Accounting
 • Human Resources
 • Greek Sales
 • Information Technology
 • Internal Auditing
 • International Sales
 • Marketing
 • Legal
 • Logistics
 • Production
 • Procurement
 • Research and Development / Approval

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

LALIZAS - Career Path

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποια από τις ανοικτές θέσεις μας και αν τα προσόντα σας ταιριάζουν με το προφίλ της θέσης που θέλουμε να καλύψουμε, μπορείτε να στείλετε το τελευταίο βιογραφικό σας σημείωμα. Μόλις το βιογραφικό σας αποσταλεί στο το τμήμα HR, θα ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση που ταιριάζει με τα προσόντα σας κατά την τρέχουσα περίοδο, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση δεδομένων μας για πιθανή μελλοντική συνεργασία.

Ναι. Ο στόχος της LALIZAS είναι να προσφέρει ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης στους εργαζομένους. Δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαφορετικά προγράμματα, η LALIZAS αναπτύσσει προσωπικό με κριτικό προσανατολισμό. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην προσωπική εκπαίδευση, διότι η αποστολή μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους μας να ενισχύσουν τις γνώσεις τους.

Η LALIZAS αναγνωρίζει και επιβραβεύει την εξαιρετική απόδοση. Για να ενισχύσετε τα επιτυχημένα επιχειρησιακά σας αποτελέσματα, η LALIZAS προσφέρει ένα αποτελεσματικό πακέτο ανταμοιβής που βασίζεται σε περιθωριακά οφέλη - κατάρτιση - προγράμματα πληρωμής με επιπλέον μπόνους - χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Καθορίζουμε την πολιτική ανταμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού μας λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους: Το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο, το σύστημα ανταμοιβής στην αγορά εργασίας, τη νομοθεσία, τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις επιδόσεις κάθε εργαζομένου.

Ναι, έχετε έκπτωση σε όλα τα προϊόντα μας.

ΚΟΡΥΦΗ