Πανοραμική μάσκα Promask για χρήση με φίλτρα

Φίλτρο για πανοραμική μάσκα Promask, τύπου ABEK-P3

Γάντια χημικής προστασίας

Μπότες ασφαλείας, ανθεκτικές σε χημικά

Φόρμα χημικής προστασίας

ΚΟΡΥΦΗ