"Πλευστικές Συσκευές - ""Cushion type"""

Lifelink Σύστημα Ριψης, με σχοινί 23m

Συσκευή ρίψης σχοινιού, 30m

Σχοινί Διάσωσης Polyethylene, αβύθιστο πορτοκαλί

Σχοινί Διάσωσης Polyethylene, αβύθιστο πορτοκαλί

Ζώνη Ασφαλείας ολόσωμη, με κρίκο ανάρτησης D

Πλωτή Άγκυρα

Ανακλαστική Ταινία Ρολό 40m (SOLAS)

Ανακλαστικές Ταινίες SOLAS (Σετ 6τεμ)

ΚΟΡΥΦΗ