Φίλτρο για πανοραμική μάσκα Promask, τύπου ABEK-P3

Γάντια χημικής προστασίας

Μπότες ασφαλείας, ανθεκτικές σε χημικά

Χημική στολή GasTight Interceptor

Φόρμα χημικής προστασίας

Πανοραμική μάσκα Promask για χρήση με φίλτρα

ΚΟΡΥΦΗ