Καθρέπτης Σήμανσης με Κόκκινη Βούλα

Μία από τις πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές συσκευές εκπομπής σημάτων : περιλαμβάνει στόχαστρο, το οποίο σας βοηθάει να εκπέμψετε φωτεινό σήμα προς
την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Ø 86 mm.

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
Καθρέπτης Σήμανσης με Κόκκινη Βούλα,Ø 86 mm 27177 image 27177 Καθρέπτης Σήμανσης με Κόκκινη Βούλα,Ø 86 mm
ΚΟΡΥΦΗ