Ανατρεπόμενη Λυχνία SOLAS/MED, USCG

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:


- Εγκεκριμένο από SOLAS / MED/USCG
- Παρέχει λευκό φώς εντάσεως τουλάχιστον 2 cd σε όλο το άνω ημισφαίριο και για τουλάχιστον 2 ώρες.
- Χρησιμοποιείται με 4 αλκαλικές μπαταρίες Μέγεθος D.

 

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
LALIZAS Ανατρεπόμενη λυχνία SOLAS/MED/USCG 70030 image 70030 LALIZAS Ανατρεπόμενη λυχνία SOLAS/MED/USCG
ΚΟΡΥΦΗ