Επιθεώρηση Αναπνευστικής Συσκευής Ιατρικού Οξυγόνου

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72767 Ετήσια Επιθεώρηση Αναπνευστικής Συσκευής Ιατρικού Οξυγόνου
72768 Ετήσια Επιθεώρηση Φιάλης Ιατρικού Οξυγόνου 0-10lt
72769 Ετήσια Επιθεώρηση Φιάλης Ιατρικού Οξυγόνου 10-40lt
72770 Υδραυλική Δοκιμή Φιάλης Ιατρικού Oξυγόνου
ΚΟΡΥΦΗ