Επιθεώρηση Αναπνευστικής Συσκευής Διαφυγής

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
70350 Ετήσια Επιθεώρηση Αναπνευστικής Συσκευής Διαφυγής
71238 Υδραυλική Δοκιμή Φιάλης Αναπνευστικής Συσκευής/Αυτόνομης Αναπνευστικής Συσκευής
72880 Επιθεώρηση αναπνευστικής φιαλης (EEBD)
72951 Internal Cleaning of EEBD, SCBA, MedOxygen Cylinder
ΚΟΡΥΦΗ