Σχοινί Διάσωσης Polyethylene, αβύθιστο πορτοκαλί

Εικόνα Κωδικός Διάμετρος Μήκος Αντοχή
CABO, Σχοινί Διάσωσης, Τρίκλωνο, Διαμ. 4mm, Πορτοκαλί 98067 image 98067
CABO Σχοινί Διάσωσης, Διαμ. 6mm, πορτοκαλί 98991 image 98991 6mm 200m 100kg
CABO Σχοινί Διάσωσης, Διαμ. 8mm, πορτοκαλί 98992 image 98992 8mm 200m 260kg
CABO Σχοινί Διάσωσης, Διαμ. 10mm, πορτοκαλί 98993 image 98993 10mm 200m 310kg
ΚΟΡΥΦΗ