Δυναμικό τεστ σε γερανό

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72892 Δυναμικό τεστ σε γερανό <5ΤΝ
72893 Δυναμικό τεστ σε γερανό 5-10ΤΝ
72894 Δυναμικό τεστ σε γερανό 10-20ΤΝ
72895 Δυναμικό τεστ σε γερανό 20-50ΤΝ
73560 Water Load Bag Testing
73561 Water Load Bag Testing,Repair
ΚΟΡΥΦΗ