Επιθεώρηση Συστήματος Ξηράς Σκόνης

Los técnicos altamente calificados de LALIZAS tienen todo el conocimiento necesario para inspeccionar eficientemente el sistema de polvo seco.

Debemos tener en cuenta que la inspección de los sistemas de polvo químico seco a bordo varía según la ubicación y las condiciones climáticas.

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72849 Ετήσια Επιθεώρηση Συστήματος Ξηράς Κόνεως
ΚΟΡΥΦΗ