Επιθεώρηση Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72775 Ετήσια Επιθεώρηση Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 1-10 κύλινδροι
72776 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 11-25 κύλινδροι
72777 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 26-75 κύλινδροι
72778 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 76-120 κύλινδροι
72779 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 121-200 κύλινδροι
72780 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 1-10 κύλινδροι
72781 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 11-25 κύλινδροι
72782 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 26-75 κύλινδροι
72783 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 76-120 κύλινδροι
72784 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα,121-200 κύλινδροι
72785 Πενταετής Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα
72847 Αφαίρεση και Τοποθέτηση Κυλίνδρου σταθερού συστήματος CO2
72871 Δεκαετής Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα
72873 Εξαμηνιαία Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα
72949 Functional Inspection of CO2 System`s Main Valve
ΚΟΡΥΦΗ