Επιθεώρηση Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72775 Ετήσια Επιθεώρηση Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 1-10 κύλινδροι
72776 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 11-25 κύλινδροι
72777 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 26-75 κύλινδροι
72778 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 76-120 κύλινδροι
72779 Ετήσια Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 121-200 κύλινδροι
72780 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 1-10 κύλινδροι
72781 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 11-25 κύλινδροι
72782 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 26-75 κύλινδροι
72783 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα, 76-120 κύλινδροι
72784 Πλήρης Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα,121-200 κύλινδροι
72785 Πενταετής Επιθεώρηση Μόνιμου Συστήματος Κατάσβεσης με Διοξείδιο του Άνθρακα
72847 Αφαίρεση και Τοποθέτηση Κυλίνδρου σταθερού συστήματος CO2
72871 Επιθεώρηση 10 ετών σταθερού συστήματος CO2
72873 Επιθεώρηση 2 / 3 ετών σταθερού συστήματος CO2
72949 Functional Inspection of CO2 System`s Main Valve
ΚΟΡΥΦΗ