Επιθεώρηση συστήματος συναγερμού και ανίχνευσης πυρκαγιάς

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72803 Επιθεώρηση συστήματος Ανίχνευσης Πυρκαγιάς έως 50 τμχ
72850 Επιθεώρηση Συστήματος Ανίχνευσης Καπνού
72872 Επιθεώρηση Συστήματος Συναγερμού Πυρόσβεσης
73093 Replacement of Fire Alarm System's Detectors
73095 Inspection and Calibration of Gas Detectors
73100 Disposal of Fire Detectors Dangerous Waste
73610 Periodical inspection of fire alarm system - Land
73611 Periodical inspection of fire alarm and fire fighting system - Land
73613 Service of fire alarm system
73614 Functional (semi annual) inspection of fire detection system’
ΚΟΡΥΦΗ