Επιθεώρηση πυροσβεστικών συστημάτων

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
73555 Inspection of Fixed Firefighting System (non-standard)
73556 Inspection of Fixed Firefighting System Cylinder (non-standard)
73625 Inspection of fixed fire fighting system`s pilot cylinder up to 3 kg
73626 Inspection of fixed fire fighting system`s pilot cylinder over 3 kg
ΚΟΡΥΦΗ