Επιθεώρηση Τεχνητού Συστήματος Υδρονέφωσης

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72774 Ετήσια Επιθεώρηση Συστήματος Υδρονέφωσης/ Spray Νερού/ Συστήματος Καταιωνισμού Ύδατος
72864 Πενταετής Επιθεώρηση Συστήματος Υδρονέφωσης/ Spray Νερού/ Συστήματος Καταιωνισμού Ύδατος
72874 Δεκαετής Επιθεώρηση Συστήματος Υδρονέφωσης/ Spray Νερού/ Συστήματος Καταιωνισμού Ύδατος
73104 Inspection of Sprinkler System
ΚΟΡΥΦΗ