Επιθεώρηση Συστήματος Αερίου

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72858 Επιθεώρηση Συστήματος Halon
72859 Αναγόμωση Συστήματος Halon
72950 Inspection of FM200 System - up to 15kg gas
72963 Delivery of Halon Gas
72969 Halon Gas Disposal
73203 Inspection of FM200 System -15-30kg gas
73204 Inspection of FM200 System - over 30 kg gas
ΚΟΡΥΦΗ