Επιθεώρηση πυροσβεστήρων

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
72793 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα 1-6,8 Kg, Θαλάσσης
72794 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Αφρού 1-9 lt
72795 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 1-12 Kg, Θαλάσσης
72796 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Νερού μέχρι 12 kg
72797 Επιθεώρηση Πυροσβεστήρα Αφρού 25-135 lt
72798 Επιθεώρηση Πυροσβεστήρα Ξηράς σκόνης 25-135 kg
72799 Επιθεώρηση Πυροσβεστήρα Αφρού 2X 20 lt
72800 Επιθεώρηση Πυροσβεστήρα Νερού μέχρι 25-135 kg
72804 Υδραυλική Δοκιμή Φορητού Πυροσβεστήρα CO2/Αφρού/Ξηράς Κόνεως/Νερού έως 12 kg/ltr
72805 Υδραυλική Δοκιμή Μη-Φορητού Πυροσβεστήρα CO2/ Αφρού/ Ξηράς Κόνεως/Νερού άνω των 12 kg/ltr
72806 Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης ανά kg
72807 Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Αφρού ανά lt
72808 Αναγόμωση Πυροσβεστήρα με Νερό 9lt
72809 Αναγόμωση Αερίου CO2 ανά kg
72810 Αναγόμωση Πυροσβεστήρα Αζώτου
72875 Επιθεώρηση τροχήλατου Πυροσβεστήρα CO2
72876 Επιθεώρηση 10 ετών φορητού Πυροσβεστήρα
72877 Επιθεώρηση 10 ετών τροχήλατου Πυροσβεστήρα
72941 Painting of Portable Fire Extinguisher 4-12 kg
72942 Refilling Work for Fire Extinguisher 1-3 kg Cylinder
72943 Refilling Work for Fire Extinguisher 15-50 kg Cylinder
72944 Refilling Work for Fire Extinguisher 4-12 kg Cylinder
72955 10 years Inspection of Fire Extinguisher Valve
72959 Cartridge Refill for Fire Extinguisher 100/135 kg/lt
72960 Cartridge Refill for Fire Extinguisher 20/50 kg/lt
72961 Cartridge Refill for Fire Extinguisher 6,9,12 kg/lt
72983 Hydrostatic Test of Hoses for Fire Extinguishers
72986 Hydrotest Water Tank for Fire Extinguishing/ Water Delivery/ Heating Systems
72994 Painting of Portable Fire Extinguisher 1-3 kg
72995 Painting of Trolley Fire Extinguisher
73086 Hydrotest of CO2 Cartridge 1,5 kg for Fire Extinguisher
73094 Hydrotest of Fire Extinguisher Hose
73097 Inspection of Fire Hose
73120 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 1-5 Kg, Ξηρά
73121 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Ξηράς Σκόνης 6-12 Kg, Ξηρά
73122 Επιθεώρηση Φορητού Πυροσβεστήρα Διοξειδίου του Άνθρακα 1-6,8 Kg, Ξηρά
73165 Valve Service for Fire Extinguisher
73166 Internal Inspection of fire extinguisher 1-5 kg Dry powder, Land
73167 Internal Inspection of fire extinguishers 6-12 kg Dry powder, Land
73168 Internal Inspection of fire extinguisher 1-6,8 kg CO2, Land
73169 Internal inspection of fire extinguishers Dry powder 50/100 kg, Land
73170 External Inspection of CO2 fire extinguisher, Land
73171 CO2 fire extinguisher valve service
73172 CO2 cylinder's service of refill , 1-3 kg
73173 CO2 cylinder's service of refill , 5-7 kg
73174 CO2 cylinder's service of refill , 10-12 kg
73175 CO2 cylinder's service of refill, 15kg
73176 CO2 cylinder's service of refill, 20 kg
73177 CO2 cylinder's service of refill, 30 kg
73189 Hydrotest of CO2 Cylinder 1-3kg
73190 Hydrotest of CO2 Cylinder 5-7kg
73191 Hydrotest of CO2 Cylinder 10-12kg
73192 Hydrotest of CO2 Cylinder 15kg
73193 Hydrotest of CO2 Cylinder 20kg
73194 Hydrotest of CO2 Cylinder 30kg
73195 Hydrotest of CO2 Cylinder from fixed CO2 system
73627 Chemical analysis of fire extinguishing powder sample
ΚΟΡΥΦΗ