Τηλεσκοπικός Γάντζος Αλουμινίου Διπλού Άκρου

*Impa Code 330285
Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
Τηλεσκοπικός Γάντζος Αλουμινίου Διπλού Άκρου, 118-196cm 50050 image 50050 Τηλεσκοπικός Γάντζος Αλουμινίου Διπλού Άκρου, 118-196cm
Τηλεσκοπικός Γάντζος Αλουμινίου Διπλού Άκρου, 67-101cm 50060 image 50060 Τηλεσκοπικός Γάντζος Αλουμινίου Διπλού Άκρου, 67-101cm
ΚΟΡΥΦΗ