Λάμπα Bay15D, C81, 15X65mm

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
Λάμπα 12V/25W, Bay15D, C81, 15X65mm 00438 image 00438 Λάμπα 12V/25W, Bay15D, C81, 15X65mm
Λάμπα 24V/25W, Bay15D, Cc81, 25X67mm 00439 image 00439 Λάμπα 24V/25W, Bay15D, Cc81, 25X67mm
Λάμπα 12V/10W, Bay15D, C81, 15X65mm 00440 image 00440 Λάμπα 12V/10W, Bay15D, C81, 15X65mm
Λάμπα 24V/10W, BAY15D, CC81,T25x67mm 02126 image 02126 Λάμπα 24V/10W, BAY15D, CC81,T25x67mm
Λάμπα σε blister 12V/25W, Bay15D, C81, 15X65mm 30570 image 30570 Λάμπα σε blister 12V/25W, Bay15D, C81, 15X65mm
Λάμπα σε blister 24V/25W, BAY15D, CC81, 25x67mm 30580 image 30580 Λάμπα σε blister 24V/25W, BAY15D, CC81, 25x67mm
Λάμπα σε blister 12V/10W, BAY15D, C81, 15x65mm 30590 image 30590 Λάμπα σε blister 12V/10W, BAY15D, C81, 15x65mm
ΚΟΡΥΦΗ