Τάπα με Aλυσίδα

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
Τάπα με Aλυσίδα Storz 1 1/2" Brass 74502 image 74502 Τάπα με Aλυσίδα Storz 1 1/2" Brass
Τάπα με Aλυσίδα Storz 2" Brass 74503 image 74503 Τάπα με Aλυσίδα Storz 2" Brass
Τάπα με Αλυσίδα Storz 2 1/2" Brass 74504 image 74504 Τάπα με Αλυσίδα Storz 2 1/2" Brass
Τάπα με Αλυσίδα Νakajima 1 1/2" Brass 74505 image 74505 Τάπα με Αλυσίδα Νakajima 1 1/2" Brass
Τάπα με Αλυσίδα Νakajima 2" Brass 74506 image 74506 Τάπα με Αλυσίδα Νakajima 2" Brass
Τάπα με Αλυσίδα Νakajima 2 1/2" Brass 74507 image 74507 Τάπα με Αλυσίδα Νakajima 2 1/2" Brass
Τάπα με Αλυσίδα Barcelona 45 Aluminium 74508 image 74508 Τάπα με Αλυσίδα Barcelona 45 Aluminium
Τάπα με Αλυσίδα Barcelona 70 Aluminium 74509 image 74509 Τάπα με Αλυσίδα Barcelona 70 Aluminium
74510 Τάπα με Αλυσίδα UNI 45 Brass
ΚΟΡΥΦΗ