Ανακλαστική Ταινία Ρολό 40m (SOLAS)

  • Ταινία υψηλής απόδοσης
  • Με λογότυπο πλοίου για άμεση αναγνώριση 
  • Μονόφυλλη κατασκευή για αντοχή στην τριβή και μεγάλη ευελιξία
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης νερού
  • Συμμορφώνεται με την SOLAS και τον κώδικα LSA του IMO
  • Δοκιμασμένο σύμφωνα με το  ΙMO Resolution A.658(16) για αιτήσεις τύπου Ι.
  • Εγκρίθηκε από την Αμερικανική Ακτοφυλακή και το Γραφείο Veritas
  • Κατασκευή βινυλίου σχεδιασμένη για φουσκωτές συσκευές και χρήση σε σκληρό θαλάσσιο περιβάλλον
  • Μήκος 40 m, πλάτος = 50 mm
  • SOLAS/MED & USCG πιστοποίηση
Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
Ανακλ. Ταινία ORALITE, SOLAS & USCG ρολλό 40m 70180 image 70180 Ανακλ. Ταινία ORALITE, SOLAS & USCG ρολλό 40m
ΚΟΡΥΦΗ