Φίλτρο για πανοραμική μάσκα Promask, τύπου ABEK-P3

 

Προστατεύει από όξινα αέρια και ατμούς, π.χ. διοξείδιο του θείου, υδροφθόριο, μυρμηκικό οξύ, στερεά και υγρά ραδιενεργά και τοξικά σωματίδια, βακτήρια και ιούς.

Εικόνα Κωδικός Περιγραφή
Φίλτρο για πανοραμική μάσκα Promask, τύπου ABEK-P3 72713 image 72713 Φίλτρο για πανοραμική μάσκα Promask, τύπου ABEK-P3
ΚΟΡΥΦΗ