Σωσίβιο Ζώνη 150Ν, CE ISO 12402-3

Τα σωσίβια ζώνη 150Ν έχουν σχεδιαστεί για γενική χρήση ή για χρήση όταν φοράτε βαρύ ρουχισμό λόγω καιρού. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να γυρίσουν έναν αναίσθητο χρήστη σε ασφαλή θέση, χωρίς να χρειαστεί καμιά βοήθεια από το χρήστη για να διατηρήσει τη θέση αυτή. Έχουν δοκιμασθεί & εγκριθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-7 & EN ISO 12402-9, που εμπίπτουν στην κοινοτική οδηγία 89/686/ EC για τα σκάφη αναψυχής. Διατίθενται με ιμάντα πλάτους 30mm, ανακλαστικές ταινίες 300cm² που εμπίπτουν στον κανονισμό IMO Resolution A.658(16) και σφυρίχτρα εγκεκριμένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-7 & EN ISO 12402-8

 

Σειρά Σωσιβίων Ζώνη ISO 12402
Η σειρά Σωσιβίων Ζώνη ISO 12402 περιλαμβάνει Σωσίβια 100Nt & 150Nt τα οποία εμπίπτουν στη κοινοτική οδηγία 89/686/ EC για τα σκάφη αναψυχής, αφού έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7 και EN ISO 12402-9. Διατίθενται με ιμάντα πλάτους 30mm, ανακλαστικές ταινίες που εμπίπτουν στον κανονισμό IMO Resolution A.658 (16), ενώ διαθέτουν σφυρίχτρα εγκεκριμένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-7 & EN ISO 12402-8.

Εικόνα Κωδικός Βάρος (kg) Μέγεθος Στήθους (εκ)
LALIZAS Σωσίβιο Ζώνη, 150Ν, ISO, Ενηλίκων 70993 image 70993 >40 kg 80/125
LALIZAS Σωσίβιο Ζώνη, 150N, ISO, Παιδικό 70994 image 70994 15-40 kg 50/80
ΚΟΡΥΦΗ