Σωσίβιο Ζώνη 100Ν, CE ISO 12402-4

Τα σωσίβια ζώνη 100Ν έχουν σχεδιαστεί για χρήστες που μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν να διασωθούν, σε σχετικά προστατευόμενα νερά. Έχουν δοκιμασθεί & εγκριθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7 & EN ISO 12402-9, που εμπίπτουν στη κοινοτική οδηγία 89/686/ EC για τα σκάφη αναψυχής. Διατίθενται με ιμάντα πλάτους 30mm, ανακλαστικές ταινίες 100cm² που εμπίπτουν στον κανονισμό IMO Resolution A.658(16) και σφυρίχτρα εγκεκριμένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-7 & EN ISO 12402-8.

 

Σειρά Σωσιβίων Ζώνη ISO 12402
Η σειρά Σωσιβίων Ζώνη ISO 12402 περιλαμβάνει Σωσίβια 100Nt & 150Nt τα οποία εμπίπτουν στη κοινοτική οδηγία 89/686/ EC για τα σκάφη αναψυχής, αφού έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7 και EN ISO 12402-9. Διατίθενται με ιμάντα πλάτους 30mm, ανακλαστικές ταινίες που εμπίπτουν στον κανονισμό IMO Resolution A.658 (16), ενώ διαθέτουν σφυρίχτρα εγκεκριμένη σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 12402-7 & EN ISO 12402-8.

 

Εικόνα Κωδικός Βάρος (kg) Μέγεθος Στήθους (εκ)
LALIZAS Σωσίβιο Ζώνη, 100Ν, ISO, Ενηλίκων 70991 image 70991 >40 kg 80/125
LALIZAS Σωσίβιο Ζώνη, 100Ν, ISO, Παιδικό 70992 image 70992 15-40 kg 50/80
ΚΟΡΥΦΗ